Saç Klonlama Tekniği

Saç Klonlama Tekniği

İçindekiler

Saç Klonlama Tekniği

Genetik mühendisler tarafından yapılmaya çalışılan şey, klonlamadan farklı olarak saç dökülmesi ya da farklı bir rahatsızlığa neden olan genin bulunarak tespil edilmesi ve ardından söz konusu gendeki rahatsızlığın tamir edilmesidir. Bu işlem replike edilerek hücre çekirdeğine tekrar sokulur.

Saç klonlama tekniği saç sorunları için özel olarak geliştirilmiş, çeşitli maddelerin kombinasyonlarından oluşan ve hücreler arası bağlantı esasına dayalı olarak oluşan özel bir uygulamadır. Bu uygulama esnasında ekstraselüler matrix isimli bir meteryal kullanılmaktadır. Söz konusu metaryal doku üretimini tetikler ve hücrenin modellenmesi sağlanır.

Saç Klonlama Tekniği Nedir?

Saç klonlama tekniği bir çeşit saç ekim yöntemi olarak bilinir. Bu yöntem özellikle saç kökü için özel olarak geliştirilen ve saçların tekrardan çıkmasını sağlayan çeşitli uygulamar ile yapılır.

Saç klonlama tekniği estetik bir hedef için yapılmaktadır fakat yapılan işlemin tamamen tıbbi bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. İşlemin ardından hayal kırıklığına uğranılmaması için işin uzmanları tarafından operasyon gerçekleştirilmelidir.

Saç Klonlama Tekniği Nasıl Uygulanır?

Saç klonlama tekniği doku ve genetik mühendisleri ile tıp doktorları iş birliği sonucu geliştirilir. Bireylerden alınan saç kökü örneği uygun laboratuvar ortamında özel genetik mühendisliği uygulamaları sonucu kopyalanarak birey için ekime müsait hale getirilir.

Saç Klonlama Kimlere Yapılabilir?

Saç klonlama yaptıracak bireyin minimum 24 yaşında olması gerekmektedir. Ayrıca bir sağlık sorunu yoksa problem olmayacaktır.

Saç klonlama operasyonuna karar veren kişinin saç analizi yapılır. İşlemin gerçekleşmesi için cinsiyetin belli olması temel etken değildir. Fakat kadınlar üzerindeki etkileri üzerine yapılmış kapsamlı bir saç klonlama araştırması bulunmamaktadır.

Saç Klonlama Tekniği Avantajları

Saç klonlama teknikleri üzerinde yapılan çalışmalar hala devam etmektedir. Bu nedenle söz konusu bilgiler doğrultusunda yapılan saç klonlama avantajları sadece öngörü olarak söylenebilmektedir.

Mevcut araştırmalar doğrultusunda referans alınan öngörü avantajları şu şekildedir:

-Saç kökleri uygulanan operasyon esnasında travmaya uğramadan çıkarılacak. Operasyonun ardından birkaç hafta sonra görülen dökülmeler en az seviyeye inecek.

-Yara ya da iz kalmayacak.

-Lokal anestezi ihtiyacı olmayacak.

-Saç ekim operasyonları klonlama işlemi ile daha çabuk tamamlanacak.

-Donör alan sınırlılığı olmadığından dolayı daha yoğun bir saç ekimi yapılabilecek.

Saç ekimi operasyonunun ardından görülen kızarıklık ve enfeksiyon gibi riskler en aza indirgenecek.

Saç Klonlama Tekniği

Saç Klonlama Tekniği Dezavantajları

Saç klonlama tekniği avantajlarında olduğu gibi dezavantajlarında da çalışmalar devam etmektedir. Bu neden ile dezavantajlar da sadece öngörü olarak bilinmektedir.

Mevcut araştırmalar sonucu elde edilen öngörü dezavantajları aşağıda yer almaktadır:

-Yüksek maliyetlerden dolayı saç klonlama tekniği ile operasyon yapabilecek hasta sayısı belli seviyelerde olacak.

-Hücre kültürlenme için yüksek eğitimli sağlık personelinin kıtlığı nedeni ile profesyonel laboratuvarların merkez çeşitliliği sınırlı olacak.

-Saç klonlama operasyonunda öngörülen diğer majör problem, hangi kıl kökünün çoğaltıdığı ve çoğaltma işlemi esnasında canlı hücrelerin muhafazasının nasıl edileceğinin tam olarak bilinememesidir.

Saç Klonlama İşlemi

Saç problemlerinin var olduğu günden beri, saç sorunlarına çözüm üretebilmek için birçok araştırma yapılmıştır. En son gelinen nokta ise karşımıza saç klonlaması olarak çıkmaktadır. Henüz ileri derecede saç klonlaması yapılamasa da teknoloji ve genetik mühendisliği her geçen gün daha fazla gelişme katetmektedir.

Saç klonlama işlemi şimdilik gönüllü denekler aracılığıyla yapılan çalışmalar esnasında ABD ve İngiltere gibi birçok ülkede devam etmektedir.

Günümüzde saç klonlama operasyonu yapttığını iddia eden merkezler ve hastaneler konusunda oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Bu kapsamda iyi bir araştırma yapılmalı. İlgili merkezlerin yerinde ziyaret edilmesi ve bilgi alınması gerekmektedir. Bu sayede kullanılan yöntemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bize sor