Tepe Bölgesi Saç Ekimi

Tepe Bölgesi Saç Ekimi

İçindekiler

Tepe Bölgesi Saç Ekimi

Tepe noktası latince bir kelimeden dilimize geçmiştir. Latince kökeni Vertex\’dir. Kafanın en üst noktası ve çevresindeki bölgeye yapılan saç ekimleri için vertex saç ekimi adı verilmektedir. İngilizce terimlerde saç ekimi için crown olarak da adlandırılmaktadır. Tepe bölgesi saç ekimi uygulamaları bazı özelliklerinden dolayı klasik ekimlere göre fark gösterebilmektedir.

Vertex Bölgesinde Saç Dökülmesi

Vertex bölgesinde olan saçların dökülmesi adrojenik saç dökülmesi örneğidir. Hormonal ve genetik sebeplere bağlı olarak dökülebilir. Babada vertex tipi saç dökülmesi varsa çocukta da aynı bölgede saç dökülmesi görülebilmektedir. Norwood saç dökülmesi sınıflandırması değerlendirildiğinde Tip III Vertex, Tip IV, Tip V, Tip VI ve Tip VII dökülme tipi modellerinde tepe bölgesi saç ekimi konusundan bahsedilebilir.

Tip 3 vertex: Tepe bölgesinde saç seyrelmeleri başlamıştır.

Tip 4: Alan genişlemeye başlamıştır, seyreklik derecesi artmıştır.

Tip 5: Tepe bölgesinde kellik tamamen belirgin hale gelmiştir, dökülme geriye ve ön tarafa doğru ilerlemektedir. Tepe bölgesindeki açılma devam eder.

Tip 6 ve Tip 7: Kellik derecesi belirgin olmuştur.

Tepe Bölgesi Saç Ekimi

Tepe Bölgesi Saç Ekimi Nasıl Gerçekleşir?

İnsanlar arasında iletişim göz göze yada yüz yüze yapıldığından dolayı saç dökülmesi problemi yaşayanların birinci önceliği ön bölgelerdir. Tip 6-7 gibi yaygın saç dökülmesi olan bireylerde tepe bölgesi ile geri alanlar, ikinci derecede öneme sahiptir. Fakat Tip 3 vertex ve Tip 4 gibi genelde vertexe özgün saç dökülme tiplerinde bu bölge kapatılabiliyor.

Tepe bölgesi saç ekimi yöntemlerinde, donör bölge kapasitesi, saçsız bölge genişliği ve dökülme hızı düşünülerek ekim işlemi planlanmalıdır. Donör kılları saçsız bölgeyi kapatmaya ihtiyacını karşılamıyorsa vertex saç ekimi yönteminden vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tepe bölgesi saç ekimi için medikal tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Unutulmaması gerekir ki, erken yaşlarda tepe bölgesine saç ekimi yapmak oldukça risklidir. Ailedeki saç dökülme planına bakılarak ekim planı oluşturmak hataya neden olabilir. Genç yaştaki bir kişinin saç dökülme ilerleyişi ve hızı önceden öngörülemeyebilir. Fakat 45-50 yaşlarında olan ve Tip 3 verteks de olduğu gibi sadece tepe bölgesinde saç dökülmesi olan birisi tepe bölgesi saç ekimi yöntemi için ideal bir aday olmaktadır.

Tepe Bölgesi Saç Ekimi İşlemi

Tepe bölgesi saç ekimi işlemi teknik bilgi ve başarı oranı açısından zor bir ekim yöntemidir. Tepe bölgesinde bulunan saçlı derinin kalınlığı ön bölgeye oranla daha fazladır. Ayrıca kanlanması daha az olan bir bölge özelliği taşır. Kanlanma özelliği az olan bölgelerde, ekilen saçların çıkış yoğunluğu daha azdır. Bu nedenle tepe bölgesi saç ekimi yönteminde fire oranı ekim öncesinden planlanmalıdır.

Verteks saç ekimi yönteminin ilk aşamasında anestezi uygulanır. Bu yöntem diğer saç ekimi yöntemleri ile aynıdır.

İkinci aşaması ise kanalların açılarak saç köklerinin yerleştirilmesidir. Bu işlem klasik FUE ya da DHI yöntemleri gibi yapılabilir. Verteks saç ekimi için belli başlı yön ve açılar bulunmaktadır. Bu açılar ile kanal açılıp ekim işlemi gerçekleştirilir.

Tepe bölgesindeki saçların çıkış yönleri ve açıları dönerli ve dairesel kıvrımlı şekildedir. Böyle olmasından dolayı her saç kökünün kanal açma ve yerleştirme işlemi dairesel ve dönerli şekillere uygun ve paralel şekilde gerçekleştirilmelidir. Eğer uygun ve parelel şekilde kanal açma ve yerleştirme işlemi yapılmazsa, başarısız saç ekimi olarak değerlendirilmektedir.

Açılan açılar dik şekilde olmamalıdır. İdeal olarak 20-25 derecelik açılar seçilmelidir. Tepe bölgesinin orta ve ön yönleri öne doğru olmalıdır. Ayrıca yönler sola ve sağa yelpaze gibi girdap görünümünde olmalıdır. Kişinin tepe bölgesi tamamen dökülmemişse var olan saçlardan fikir alınabilir.

Bize sor